Privacybeleid

Privacy Statement en verwerkingsregister RESOLUT

Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden, in Nederland de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

RESOLUT, een trainings- en adviesbureau is ingeschreven bij de Kvk onder nummer 68104367. Namens RESOLUT is Paul Brandsma de aangewezen ‘functionaris gegevensbescherming’.

Verwerkingsregister RESOLUT

Contact

(potentiële) opdrachtgevers kunnen via het contactformulier op de website (www.resolut.nl) en/of via e-mail: info@resolut.nl, o.v.m. de gegevens naam, adres, woonplaats, e-mailadres, website, telefoonnummer en vraag contact opnemen met RESOLUT met als doel het verkrijgen van informatie, danwel het aangaan van een klantrelatie met RESOLUT. E-mails en contactformulieren worden digitaal, lokaal opgeslagen met als doel de verwerking in de administratie na beantwoording. Als na beantwoording van de vraag geen klantrelatie wordt aangegaan worden de gegevens uit de administratie verwijderd.

Klanten en financiële administratie

De gegevens van opdrachtgevers/ klanten worden opgenomen in de klant- en financiële administratie van RESOLUT met als doel: facturatie en verdere communicatiedoeleinden in het belang van de opdrachtgever en RESOLUT als leverancier van diensten. RESOLUT verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens zoals BSN-nummers, medische gegevens, ras, afkomst, religie, politieke- en seksuele voorkeuren.

Website en Social Media

RESOLUT maakt gebruik van een de website www.resolut.nl, voor iedereen toegankelijk. RESOLUT heeft niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers en maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 Gebruik foto’s en video’s

Foto’s en video’s van door RESOLUT georganiseerde publieke events, trainingen of andere bijeenkomsten worden met toestemming van opdrachtgevers geplaatst op het openbare gedeelte van de website.

Bewaartermijn

RESOLUT bewaart klant- en relatiegegevens niet langer dan nodig.
Dit betekent tot maximaal een jaar na beëindiging van de verleende dienst. in het kader van controle en toezicht op de financiële administratie worden financiële gegevens digitaal en lokaal bewaard volgens de wettelijke termijnen.

Delen van gegevens met derden

RESOLUT deelt en/of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere klant, persoon of relatie van RESOLUT heeft het recht de door RESOLUT opgeslagen gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kan bezwaar gemaakt worden tegen de wijze van verwerking van de gegevens bij de privacy functionaris. Dit verzoek tot inzage, correctie of verwijdering  moet vergezeld gaan van een geldig identiteitsbewijs van betrokkene (pasfoto, paspoortnr, BSN-nummer zwart maken i.v.m. eigen privacy­bescherming). Binnen één week volgt reactie, correctie en/of verwijdering.

Bescherming- en beveiliging persoonsgegevens

RESOLUT ziet toe op misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoons- en klantgegevens. Als klanten, personen of relaties van RESOLUT het gevoel hebben dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebben van misbruik, dan kan te allen tijde met RESOLUT contact opgenomen worden. Daarna zullen passende maatregelen volgen.

 Kennisgeving Privacy Statement en verwerkingsregister

Iedereen kan kennis nemen van het Privacy Statement en verwerkingsregister van RESOLUT en de wijze waarop RESOLUT omgaat met de verwerking en bescherming van de klant- en relatiegegevens.